Physikalisches Kolloquium: Friedrich Simmel, TU München

19. Oktober 2021, 16:15 Uhr

Dynamic DNA nanotechnology driven by electrical fields

Zeit: 19. Oktober 2021, 16:15 Uhr
Referent*in: Friedrich Simmel, TU MÜnchen
Download als iCal:

Abstract 

Zum Seitenanfang